1. واکاوی نقش طردشدگی در محیط کار بر عجین شدن با شغل: با میانجی‌گری هوش هیجانی(مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)

عباسعلی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد؛ اقبال جباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.30486/jsrp.2019.1865403.1776

3. اثربخشی آموزش هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر هوش هیجانی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهر اصفهان

خاطره بزرگمهری بوذرجمهری؛ فریبا حافظی؛ پرویز عسکری؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 50-61

10.30486/jsrp.2018.544561