5. مقایسه اثربخشی بسته آموزشی ارتقاء روابط بین فردی زوجین براساس رویکرد هیجان مدار گرینبرگ با مشاوره زناشویی شناختی رفتاری بر مولفه های شفقت به خود

سمیه بازرگان؛ محمد آرش رمضانی؛ سیدحمید آتش پور؛ رومینا امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

10.30486/jsrp.2019.1873373.1979

7. مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه معنا درمانی با شناختی- رفتاری گروهی بر احساس تنهایی و امید به زندگی دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی

طوبی ثقتی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ منصور سودانی؛ مریم غلام زاده جفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.30486/jsrp.2020.1883423.2169

13. مقایسه و اثربخشی درمان دلبستگی با درمان انگیزشی در کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز مصرف مواد در بیماران اختلال شخصیت مرزی وابسته به مواد

حجت اله طهماسبیان؛ وحید احمدی؛ شهرام مامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.30486/jsrp.2020.1882322.2134

23. پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس مولفه‌های تعارض کار-خانواده و سرمایه روانشناختی در کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان

آزاده عسکری؛ بهمن بازگیر؛ محدثه هادی پور؛ بهاره اسلامی؛ نجمه صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30486/jsrp.2022.1944404.3236

24. مقایسه ادراک از عدم تعادل تلاش- پاداش، تعارض کار- خانواده و بهزیستی ذهنی بین کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

سید سعید نوابی؛ منصوره پورمیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.30486/jsrp.2022.1948960.3307

28. تاثیر درمان مبتنی بر شفقت بر سازگاری فردی و اجتماعی، دشواری تنظیم هیجان و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلابه نافرمانی مقابله‌ای دوره متوسطه دوم

پرویز عسکری؛ علیرضا حیدریی؛ بهنام مکوندی؛ زهره جلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30486/jsrp.2020.1885391.2203