نویسندگان

چکیده

چکیده: عشق یک فرایند روان‌شناختی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه روان‌شناسان واقع شده است، زیرا یکی از موضوعات مورد توجه در ازدواج است‌. کپهارت (1965) و اسپرچر (2002) در پژوهش خود دریافتند که عشق یکی از مؤلفه‌های لازم برای ازدواج است‌. استرنبرگ (1986) از کسانی است که راجع به عشق نظریه‌پردازی کرده است. وی براساس یک پژوهش دریافت عشق یک حالت روان‌شناختی است که دارای سه بعد صمیمیت‌، شوریدگی و تصمیم ـ تعهد است‌. زندگی زناشویی یک پدیده در حال تحول است و در هر مرحله شرایط خاص دارد. پژوهشگران رضایت از زندگی زناشویی و شادمانی را بررسی کرده و میزان آن را در مراحل مختلف مقایسه کرده‌اند‌. این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که رضایت‌، شادمانی و سازگاری زناشویی در ابتدای ازدواج بالاست و در دورانی که بچه‌ها به مدرسه می‌روند کاهش و بعد از آن مجدداً افزایش می‌یابد، به این ترتیب سیر آن به شکل U است. در این پژوهش‌ها سیر تحول عشق‌ورزی بررسی نشده است‌. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی است بررسی میزان عشق و نحوه ترکیب آن در زوجهایی است که در مراحل مختلف زندگی زناشویی به‌سر می‌برند. برای انجام این پژوهش 500 زوج از پنج منطقه شهر اصفهان که در چهار مرحله نامزدی‌، عقد، پس از ازدواج و فرزندپروری قرار داشتند و مایل به همکاری بودند به‌صورت دسترس انتخاب شدند و آزمون عشق‌ورزی به آنان داده شد. نتایج نشان داد که بین میزان عشق‌ورزی در مراحل مختلف زندگی زناشویی تفاوت معنا‌داری وجود دارد. به علاوه بین جنسیت آزمودنیها و مراحل تحول زندگی زناشویی در عشق‌ورزی تعامل وجود دارد. همچنین مشاهده گردید بین میزان عشق‌ورزی زن و شوهر همبستگی معنا‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study and Comparison of the Loving Dimensions According to the Three-Dimensional Theory of Strasburg in Different Periods ofAffiance Spousal, Marriage and Having Offspring Among Four Groups of Couples

نویسندگان [English]

  • kiumars farahbakh
  • abdolah shafi abadi

چکیده [English]

Love is a psychological process, which psychogists have considered in recent decades. Since this process is an important fours of marriage. Kephart (1965) and Espercher (2002) understood from their research that love is a requisite for getting married. A theorist of love is Strasburg. He understood from study that love is a psychological state and is of three dimensions of cordiality, frenzy and especial conditions in each time. Researchers have studied satisfaction and happiness in married life through some researcher and compered them at different times. These researches show that couples' satisfaction, happiness and adjustment are high at the beginning of their married life. They decrease when children start going to school and again increase aftermard. Therefore, their fluctuation is like the letter U. None of the preceding research has studied the change in. In this reaearch the situation of love value was studied and a sample of 500 couples at 4 periods of affiance, spousal, after marriage and breeding the children. The results show there is a significant difference between situation of love value. The fluctuation of love in its multiple dimensions varies among men and women. In addition there is a significant correlation between love value of men and theirw wives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • loving
  • love three dimensional