نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

 آدامز، پ.، میلنر، ج.، و شرف، ا. (1372). روان‌شناسی کودکان
محروم از پدر. ترجمۀ خسروباقری، و محمد عطاران. چاپ اول. تهران:
انتشارات تربیت. (سال انتشار اثر به زبان اصلی 1985). اسماعیلی، م. (1389). مقایسۀ اثربخشی روش‌های
مداخله رفتاری ـ شناختی، روش‌های القا، خلق و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی
روان‌شناختی فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. پایان‌نامه
دکترای روان‌شناسی، اصفهان، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.  پوراحمدی، ا.، جلالی، م.، و عابدین، ع. (1388).
بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های عاطفی ـ رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان 7 تا 11 سالۀ
محروم از پدر و عادی شهر تهران. مجلۀ‌ روان‌شناسی بالینی. 2، 59-51.  مجدی، ف. (1389). بررسی رابطۀ معناداری زندگی و
شیوه‌های فرزند‌پروری مادران و اختلالات رفتاری کودکان آنها. اصفهان پایان‌نامۀ
کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive-Behavioral Interventions on Emotional-Behavioral Problems in Bereaved Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • tahereh golkari 1
  • mehrdad kalantari 2
  • ahmad abedi 2

چکیده [English]

The
purpose of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral
intervention on emotional-behavioral
problems in bereaved adolescent girls.
Being a quasi-experimental study, the research employed a pretest,
posttest and follow-up (one month) design. The statistical population included
bereaved high school adolescent girls in Shahin Shahr city in 2011. Of them, 30
students were selected via access sampling method, and were then randomly
assigned into experimental and control groups. The measurement instrument was
Goodman Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997). Experimental
group received 8 sessions of
cognitive-behavioral intervention (each a 90-minute session). The results of
analysis of covariance (with SPSS15) showed that cognitive-behavioral
intervention had significantly reduced emotional-behavioral
problems in bereaved adolescent girls both in post test and follow-up (P < /font> gte vml 1]>!vml]-->


0.05).
Results also showed a significant difference
between groups in all subscales
including emotional problems, conduct problems, hyperactivity and peer
problem in post test and follow-up (P < /font> gte vml 1]>

!vml]-->


0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral interventions
  • emotional- behavioral problems
  • bereaved adolescent girls

Baydev, V. (1988). Effect of parental separation and reenty into union on the emotional well-being of children, Journal of Marriage and family, 50, 967-987. Berner, M.L., Fee, V.E., &amp; Turner A.D. (2007). A multi component social skills training program for adolescent girls with few friends. Child &amp; family behavior therapy. 23(1): 1-8. Bohlin, G., Hagekull, B., &amp; Rydell, A.M. (2000). Attachment and social functioning: A longitudinal study from infancy to middle childhood. Social Development, 9, 24-39. Bonanno, G.A., Westphal, M., &amp; Mancini, A.D. (2011). Resilience to loss and potential trauma. Annual Review of clinical psychology, 7,511-535. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. London: Hogarth. Brewer, J.D., &amp; Sparkes, A.C. (2012). Young people living with parental bereavement: Insight from an ethnographic study of a UK childhood bereavement service. Social science &amp; Medicine, 72, 283-290. Carel, J., Fridtad, M.A., Verducci, J., Weller, R.A., &amp; Weller, E.B. (2006). Childhood bereavement: psychopathology in the 2 years post parental death. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 681-690. Cerel, J., Fristad, M., Verducci, J., &amp; Weller, E. (2006). Childhood Bereavement Psychopathology in the two Years post Parental Death. Journal of the American Academy of child and Adolescent Psychiatry, 45, 681-690. Choi, J.K., Jakson, A.P. (2011). Father's involvement and Child behavior Problems in Poor African American Single-mother families. Children and youth services Review, 33, 698- 704. Claark, G.N., Rogde, P., Lewinsol, PM., Hopes, H., &amp; Selley, J.R. (1999). Cognitive- behavioral treatment of adolescent depression: Efficacy of acute group treatment and booster. Sessions, Journal of the American Child and adolescent Psychiatry. 38(3): 272- 279. Corr, C.A. (2003). Bereavement, grief, and mourning in death-related literature for children: Journal of Death and Dying, 48 (4), 337-363. Curry, J., Wells, K., &amp; Marchal. J. (2005). Development of and rationale Treatment for Adolescents with Depression (TADS) CBT. Cognitive &amp; behavioral practice. Diener, M. L., Magelsdorf, S. C., Mchale, J, L., &amp; Frosch, C. (2002). Infants behavior- a strategies for emotion regulation with mother and father: Associations with emotional expressions and attachment quality Infancy, 5, 157-172. Dyregrow, A. (2008). Grief in young children: A handbook for adults. PA: Jessica Kingsley Publishers. Elizur, E., &amp; Kaffman, M. (2009). Children's Bereavement Reactions Following Death of the father, Journal of American Academy of Child Psychiatry21, 474- 480. Galatzer-Levy, I.R. &amp; Bananno, G.A. (2012). Beyond normality in the study of bereavement: Heterogeneity in depression outcomes following loss in older adults. Social science &amp; Medicine, 74, 1987-1994. Golombok, S. (2004). Solo mothers: quality of parenting and child development. Inter national congress series (1266), 256- 263. Hewlett, B.S. (1992). Intimate fathers: the nature and context of aka pygmy paternal in fant care. Ann Arbor: the university of Michigan press. Moore, R.G., &amp; Garlund, A. (2003). Cognitive therapy for chronic and persistent depression. UK: Wiley Press. Quitaiba, A. (2010). Cognitive- Behavioral intervention in dealing with school violence among Arab Palestinian adolescents in Israel. Social and Behavioral Sciences, 5, 1317- 1325. Rossell, J., Bernal, G., &amp; Medina, C. (2008). Individual and Group CBT and IPT for adolescents with depression symptoms. Cultural diversity and ethnic minority psychology, 14, 3, 234- 245. Scelz, B.A. (2010). Father’s presence speeds the social and reproductive careers of sons. Current anthropology, 51(2), 295-303. Sear, R., &amp; Mace, R. (2008). Who keeps children a live? A review of the effects of kin on child survival. Evolution and human behavior, 21(1), 1-18. Stic, E., Rohde, P., Seeley, R., &amp; Gou, M. (2008). Brief Cognitive- Behavioral Depression for adolescents. Journal of Consoling and Clinical Psychology, 76, 4, 595- 606. Thompson, M.P., Kaslow, N.J., Kingree, J.B., King, M., Bryant, L.J., &amp; Rey, M. (1998). Psychological symptomatology following Parental death in a Predominantly minority sample of children and adolescents. Journal of clinical child Psychology, 27, 434-441. Watkins, A. (2010). There Effects of single parent Home on children, American Journal of psychology, 3, 345-352. Webb, N.B. (2005). The child and death. In N.B. Webb (Ed), Helping bereaved children: A hand book for practitioners (2nd ed). New York, NY: The Guilford Press. Wells, K., &amp; Albono, A.M. (2005). Involving parents in Treatment for Adolescents with Depression (TADS) CBT. Cognitive &amp; behavioral practice. Winking, J., Gurven, M., &amp; Kaplan, H. (2011). Father death and adult success among the Tsimane, Evolution and Human Behavior, 32, 79- 89. Wolchik, S.A., Ma, Y., Tein, J.Y., Sandler, I.N., &amp; Ayers, T.S. (2008). Parentally bereaved children grief: self-system beliefs as mediators of the relations between grief and stressors and caregiver-child relationship quality. Death. Studies, 32, 597-620. Worden, J.W. (1996). Children and Grief: when apparent dies. New York, NY: The Guilford Press. Worden, J.W., &amp; Silverman, P.R. (1996). Parental death and adjustment of school-age children. Omega, 33, 91-102.