نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در طول شش دهه گذشته، شناسایی سازه ای به نام استعداد، برخی از بهترین ذهن ها را در روانشناسی و علوم تربیتی به خود مشغول کرده است، در نتیجه این اشتغال ذهنی تاکنون چندین الگوی شناسایی طراحی و ارائه شده است. هدف این پژوهش، که یک پژوهش کیفی محسوب می شود، بررسی روش ها و الگوهای شناسایی استعداد در کشور های مختلف جهان است. جهت این کار ابتدا با مراجعه به متون تخصصی رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، روان سنجی و مشاوره ، به کشف و ثبت نقطه نظرات آنها درچگونگی شناسایی استعداد پرداخته شد. اطلاعات به دست آمده به روش هفت مرحله ای «کلایزی» تحلیل و عملا امکان ترسیم شبکه مضامین فراهم شد. با ترسیم شبکه مضامین، یافته های پژوهش در چهار طبقه اصلی، الگوهای شناسایی، مراحل کلی شناسایی، منابع شناسایی و روش ها و تکنیک های شناسایی قرار گرفت. نتایج این پژوهش، به عنوان یک پژوهش پایه و پیش نیاز می تواند برای برداشتن گام بعدی یعنی طراحی یک الگو و روش بومی جهت شناسایی استعداد در ایران موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Patterns for Identification of Aptitude in Psychology and Educative Sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemzadeh
  • mohammadreza abedi
  • Parisa Nilforooshan

department of counselling,Faculty of Education Science and psychology, university of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Over the past six decades, identification of a structure known as aptitude has occupied many a brilliant brain in psychology and educative science. As a result of this preoccupation, a number of identification patterns have been, so far, designed and presented. The aim of this research as a qualitative one is investigation of methods and patterns for identification of aptitude in different world countries. To this end, first some specialized texts in the fields of psychology, educative sciences, psychometrics and counseling were analyzed both to discover and register their standpoints on how to identify aptitude. The obtained data was then analyzed by seven-level Colaizzi’s method and drawing a network of themes was made possible. By drawing a network of themes, research findings were classified into seven integral classes, including; identification patterns, general identification stages, identification resources, methods and techniques of identification. The results of this research, which is regarded as basic research and a prerequisite, can be effective for taking the next step i.e. designing a domestic pattern and method for identification of aptitude in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aptitude
  • talent
  • patterns identification