نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شرکت ها و موسسات به منظور ارائه محصولات و خدمات خود و همچنین به منظور پیشبرد اهداف و ارتقاء و بهره‌وری حوزه فروش کالاها و خدمات سیاستها و راهبردهایی را اتخاذ می‌نمایند که از این طریق به دنبال مدیریت رفتار یک مصرف‌کننده و بررسی واکنش مشتری نسبت به درخواست خرید جذب مشتریان وفادار به برند خود هستند، اجرای این تکنیکها به صورتی است که افراد مستقیما و به سادگی و متوجه نشوند که خواسته ها و نیازهای ایشان متاثر از یک سیستم و یا در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است.
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تبین مدلی جهت شناسایی مولفه های شخصیتی و متغییرهای موثر متغییرهای موثر بر عشق و تعهد برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان و تمایل به پرداخت بیشتر در بخش محصولات حوزه تلفن همراه صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها جزو پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که بر روی نمونه ای 180 نفری از مشتریان «محصولات تلفن همراه با برندهای اپل، هواوی و سامسونگ» در شهر تهران انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a pattern of consumer behavior (smartphone) by examining the components affecting brand loyalty and willingness to pay more with the mediating role of love and commitment to the brand

نویسندگان [English]

  • hadi seyedfazli 1
  • Vahidreza mirabi 2
  • karim hamdi 3

1 business management, science and research, ,Tehran, Iran

2 business management faculty member, Tehran central branch, Azad Islamic university, Tehran, Iran

3 business management, science and research branch, tehran, iran

چکیده [English]

Companies and institutions adopt policies and strategies in order to provide their products and services, as well as to advance the goals, promotion and productivity of the sales of goods and services, thereby seeking to manage the behavior of a consumer and examine the customer response to the purchase request. Attracting customers are loyal to their brand, the implementation of these techniques is such that people do not directly and simply and realize that their wants and needs are affected by a system or in the form of a purposeful system with a specific direction.
The aim of this study was to provide a model to explain the model for identifying personality components and effective variables of variables affecting brand love and commitment and its impact on brand loyalty and word of mouth and willingness to pay more in the field of mobile products. . In terms of applied purpose and in terms of data collection, the research is a descriptive-survey research that was conducted on a sample of 180 customers of "mobile products with Apple, Huawei and Samsung brands" in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Personality"
  • "Brand"
  • "Brand Love"
  • "Brand Loyalty"
  • "Willingness to Pay More"