آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

S

  • sabahi، علی صباحی [1] کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان، کرمان، ایران