آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 666
تعداد پذیرش بدون داوری 159
تعداد عدم پذیرش 2251
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1974

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 550
تعداد مشاهده مقاله 178264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 214822
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 52 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 224 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 343 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2356 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 30 روز
درصد پذیرش 14 %