فصلنامه دانش و پژوهشدر روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

 

1-تاریخچه؛ نیازها، ضرورتها، اهداف

فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی یکی از نشریات علمی- پژوهشی معتبر در حوزه روانشناسی کشور است.

این مجله به منظور گسترش دانش و پژوهش در زمینه های مختلف روان شناسی و کاربرد یافته های حاصل در عرصه های متنوع کار و زندگی انتشار می یابد. در راستای رسالت فصلنامه در نظر است با استناد به جدیدترین یافته ها و منابع معتبر علمی قابلیت استفاده از آن را چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر افزایش دهد. در این راستا با قرار دادن هر شماره فصلنامه در تارنمای اختصاصی و دسترسی قابلیت رایگان به مطالب آن ضمن رعایت رسالت مهم جامعه دانشگاه در تامین عدالت اجتماعی، زمینه لازم برای استفاده صاحب نظران، پژوهشگران، استفاده دانشجویان، مدیران و عوامل اجرایی سازمان ها و صنایع فراهم خواهد گردید.

این مجله اولین شماره خود را در پاییز سال ۱۳۷۸ با عنوان "دانش و پژوهش" در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و در بهار سال ۱۳۸2 در راستای تخصصی شدن با عنوان "دانش و پژوهش در روان شناسی" به چاپ رسید. این مجله بر اساس رأی کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی با مجوز شماره 109642/73مورخ 17/7/82 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد و مجوز انتشار 331/124 مورخ 28/1/86 را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

 در سی و نهمین شماره این نشریه  که در بهار سال ۱۳۸8 به چاپ رسید در تداوم سیاست تخصصی شدن به منظور دریافت مجوز از کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به عنوان "دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی" تغییر نام داد.

در اسفند سال 89 مبتنی بر تفاهم نامه ای که بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با انجمن روانشناسی ایران تنظیم و در تاریخ  12/12/89 به امضاء دکتر احمد علی فروغی ابری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و دکتر رضا زمانی رئیس انجمن روانشناسی ایران رسید حایز رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 45847/311/90 مورخ 11/3/1390 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد. در این راستا شماره 43 خود را با عنوان "دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی" با درجه علمی پژوهشی کمسیون نشریات علمی کشور و با تعداد 8 مقاله به چاپ رسانید.

2-وابستگی سازمانی، شمارگان، تناوب چاپ، فرایند پذیرش مقاله :

این نشریه هم اکنون دارای ۱50 داور و متخصص در حوزه روانشناسی و سایر علوم وابسته  از دانشگاههای معتبر در سرتاسر کشور است که به صورت مجله در هر شماره 15 مقاله را به چاپ می رساند . از سال ۱۳۸۸ با خریداری سامانه یکتاوب فرایند ثبت نام ارسال مقاله و بخشی از فرایند داوری به صورت الکترونیک انجام می شد. از سال ۱۳۹۰ کل فرایند ثبت نام ارسال مقاله بوسیله نویسندگان و داوری مقالات و چاپ آن به صورت الکترونیک انجام می شود. در سال ۹۵ سامانه مجله به سیناوب تغییر کرد. مجله دارای ISSN:2676-5128 می باشد که به صورت مجله منتشر می شود. جدول شماره 1 لیست نمایه نامه های مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی را نشان می دهد.

 

جدول شماره 1: فهرست نمایه ها و کتاب نامه های مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 

عنوان نمایه ها و کتابنامه ها

Google Scholar

پایگاه اطلاعات استنادی علوم جهان اسلام ( ISC)

پایگاه اطلاعات نشریات جهاد دانشگاهی

انجمن روانشناسی ایران

بانک اطلاعات نشریات کشور
Academia
Linkedin

 

3-چهره‌های شاخص دست اندرکار:

از ابتدای انتشار مجله تاکنون دکتر احمد علی فروغی ابری مدیر مسئول مجله بوده اند.

 

1-3 سردبیران مجله:

1-دکتر محمدحسین یارمحمدیان از سال 1378 تا 1379 عنوان مجله"دانش و پژوهش"

2-دکتر سید هاشم گلستانی از سال 1379 تا 1381 عنوان مجله"دانش و پژوهش"

3-دکتر اصغر آقایی از سال 1382 تا تابستان 1391 عنوان مجله"دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی"

4- دکتر ابوالقاسم نوری از زمستان سال 1391 تا کنون با عنوان مجله"دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی"

 

3-2 اعضای هیات تحریریه:

اعضای هیات تحریریه تا سال1382:

1- دکتر احمدعلی فروغی ابری - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2-دکتر سیدهاشم گلستانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3-دکتر اصغر آقایی– استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

4-دکتر حسن احدی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی

5- دکتر ابوالقاسم نوری – استاد دانشگاه اصفهان

6-دکتر محمدحسین یارمحمدیان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

7-دکتر سیداحمد احمدی– استاد دانشگاه اصفهان

8- دکتر عبدالله شفیع آبادی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

9- دکتر زهره سعادتمند- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

10- دکتر غلامرضا احمدی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

11- دکتر آذر قلی زاده سرابی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

12-دکتر علی دلاور – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

13-دکتر علیرضا کیامنش – استاد داانشگاه خوازمی

 

اعضای هیات تحریریه از سال1382تا 1393:

1- دکتر سیدحمید آتش پور – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2-دکتر محمود ایروانی – استاد دانشگاه تهران

3-دکتر اصغر آقایی– استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

4-دکتر حسن احدی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی

5- دکتر ابوالقاسم نوری – استاد دانشگاه اصفهان

6-دکتر مهرداد کلانتری - استاد دانشگاه اصفهان

7-دکتر سیداحمد احمدی– استاد دانشگاه اصفهان

8- دکتر عبدالله شفیع آبادی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

9- دکتر مختار ملک پور – استاد دانشگاه اصفهان

10-دکتر علی دلاور – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

11-دکتر منوچهر کامکار – استادیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

 

اعضای هیات تحریریه از سال  1393 تا کنون:

1- دکتر سیدحمید آتش پور – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2- دکتر ابوالقاسم نوری – استاد دانشگاه اصفهان

 3-دکتر اصغر آقایی– استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

4-دکتر حسن احدی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی

5- دکتر سیداسماعیل هاشمی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

6-دکتر مهرداد کلانتری - استاد دانشگاه اصفهان

7-دکتر سیداحمد احمدی– استاد دانشگاه اصفهان

8- دکتر عبدالله شفیع آبادی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

9- دکتر مختار ملک پور – استاد دانشگاه اصفهان

10- دکتر محسن گل پرور – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)